ekologo

Dostępne kruszywa


Jesteśmy producentem kruszywa naturalnego łamanego z łupka przywęglowego przepalonego, nasze kruszywo posiada atesty.

Sprzedajemy z dowozem do klienta lub loco budowa.

Kruszywo nasze posiada następujące uziarnienia:

0-10 mm, 0-31,5 mm,0-63 mm,8-16 mm, 16-31,5 mm,31,5-63 mm,63-120 mm,Niesort 0-350 mm,

Kruszywo „czerwone” jest coraz częściej stosowanym materiałem w budownictwie drogowym jest ono kruszywem dość miękkim, co pomaga w ich zagęszczaniu i sprawia że jest to stateczne podłoże pod konstrukcje dróg. Ta cecha jest często żle postrzegana przez inwestora na szczęście są przykłady rozwiązań gdzie na Śląsku w latach osiemdziesiątych zostało wybudowanych szereg nasypów i stan ich na dzień dzisiejszy dalej określany jako bardzo dobry co tylko potwierdza jakość kruszywa naturalnego z łupka przywęgłowego.

Przewaga dla tego typu kamienia stosowanego w budownictwie to oczywiście cena jest ona dużo niższa.

Możemy się pochwalić współpracą z takimi firmami jak JP AWAX, SKANSKA , STRABAG, EUROVIA, PRINŻ GLIWICE.